Kanal Kuralları

2009-01-04 00:01:00

1) OP, KişiseL ZevkLeri Ve Siyasi, Fikri, AyrıcaLıkları Ve FarkLıLıkLarı İçin Kimseyi KanaLdan Atamaz.  2) OP, Aop Listesinde KayıtLı oLduğu 'Nick' iLe OP KaLabiLir. Away oLduğu ZamanLarda @ oLarak KaLmayacaktır. 3) OP, Tarafından AtıLan Kişinin Ban Süresi 20 Dakikadır. 20 Dakika doLan BanLar AçıLmak Zorundadır. 4) OP, FLood, SaLdırı Küfür, cLone Gibi AciLiyet Arz Eden DurumLarın Dışında OP kanaLı +m aLamaz. 5) OP, Kanalın GeneL Düzenini, Muhabbetin Seyrini, Ve Uygunsuz DavranışLarı Takip Etmek , Uygunsuz Birşey Gördüğünde MüdahaLe Etmek Zorundadır. KanaL iLe iLgiLenmeyen, MuhabbetLeri Takip Etmeyen ve KatıLmayan, Kendi Op oLduğu KanaL Yerine Diğer KanaLLar iLe iLgiLenen @Ların GörevLerine UYARILMADAN Son VeriLecektir.6) OP, KanaLın GeneL Asayişi iLe SorumLu oLup, TartışmaLarda UzLaştırıcı RoL aLır Ve Taraf Tutamaz . Kaba Ve Adab Dışı HareketLerde BuLunmaz. 7) OP, Yetkisini Kendi Şahsi Veya Nefsi ÇıkarLarı İçin Hiç Bir ŞekiLde İstismar Edemez. Örneğin: Kimseyi KanaLına ZorLa Sokamaz, Kimseyi Kendisi iLe Konusmaya ZorLayamaz, İsteği YapıLmadığı Takdirde Tehdit Edemez vs..  8) OP, KanaLda aLacağı KararLarı KatıLımcıLarın YönLendirmesi DoğruLtusunda aLmaz . KuraLLar DoğruLtusunda Karar Verir.  9)OP, iLk Bazda KuLLanıcıLarLa iLgiLenir. Ufak SorunLarda MeseLeLeri Adminlere havale etmez.Sop'Lara iLetir OnLarda Çözemiyorsa AdminLere HavaLe eder..  10) OP'Larin Kendi AraLarında Yetki Noktasında Hiç Bir AyrıcaLık oLmadığından doLayı BirbirLerinede Yaptırım UyguLama Hakkına Sahip DeğiLLerdir. OpLar Kendi AraLarında Çıkan AnLasmazLıkLarı GeneLde Herkezin Önünde oLmayıp ÖzeLde HaLLetmeye ÇaLışırLar. AnLaşmaya GidiLemedigi Takdirde Sorunu SopLara BiLdirirler.  11) OP, KanaLda BirbirLeriyLe Tartişma Gibi Ters Düşücü HareketLerden KaçınmaLıdırLar. Bir Op Diğer Bir Opun YanLisini Veya ... Devamı